Jak zaprojektować farmę fotowoltaiczną?

Warto wiedzieć, że zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej będzie wymagało przestrzegania siedmiu wymogów. Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania tego zadania renomowanej firmie.

Określenie celów projektu i wymagań

Rekomendowane jest w pierwszej kolejności bardzo dokładne ustalenie celu projektu. Jak wiadomo, farma fotowoltaiczna może generować energię dla własnych potrzeb właścicieli. Można jednak zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na postawienie farmy, by odsprzedawać energię do sieci. Bardzo ważne będzie także określenie wymagań dotyczących mocy farmy czy sposobu jej połączenia z siecią elektroenergetyczną. 

Wybór odpowiedniego miejsca

Należy wybrać miejsce o odpowiednim nasłonecznieniu i braku przeszkód, takich jak drzewa czy budynki, które mogą zacieniać panel fotowoltaiczny. Kolejnym ważnym aspektem jest dostępność infrastruktury, takiej jak linie energetyczne czy sieć wodociągowa. Konieczne jest również uwzględnienie wpływu farmy fotowoltaicznej na środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Obliczenie potrzebnej mocy

Trzeba także obliczyć, ile energii będzie potrzebne do zaspokojenia potrzeb odbiorców oraz ile paneli fotowoltaicznych będzie potrzebnych do jej wytworzenia. Można to zrobić, obliczając łączne zużycie energii przez wszystkie urządzenia elektryczne w domu lub firmie.

Wybór odpowiednich paneli fotowoltaicznych

Rekomendowane jest postawienie na panele fotowoltaiczne o właściwej mocy i wydajności, które będą w stanie wyprodukować odpowiednią ilość energii. Panele fotowoltaiczne mogą być wykonane z różnych rodzajów ogniw, takich jak krzem monokrystaliczny, polikrystaliczny lub amorficzny. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety, więc warto zapoznać się z nimi, aby wybrać najlepszą możliwą technologię dla swojej farmy fotowoltaicznej.

Projektowanie układu elektrycznego

Aby zaprojektować układ elektryczny farmy fotowoltaicznej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: roczne zużycie energii elektrycznej, moc paneli słonecznych, akumulatory czy inwerter. 

Obliczenie kosztów

Należy obliczyć całkowite koszty związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej, w tym koszty zakupu paneli fotowoltaicznych, koszty instalacji układu elektrycznego itp.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Jeśli farma fotowoltaiczna ma być budowana na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracyjnego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat budowy farm fotowoltaicznych, koniecznie zajrzyj na: https://lighthief.com/budujemy-farmy-fotowoltaiczne/