Jak wybrać odpowiedni system przeciwpożarowy?

Prawo budowlane wymaga od architektów, budowlańców i administratorów budynków zachowywania zasad związanych z ochroną przeciwpożarową. Rozbudowane budynki przemysłowe, kompleksowy magazynowe i domy wielorodzinne muszą być wyposażone w profesjonalne systemy, które pozwolą skutecznie chronić się przed pożarem oraz w jego trakcie.

Co składa się na system przeciwpożarowy?

Wysokiej jakości systemy przeciwpożarowe składają się z kilku współgrających ze sobą elementów. Konstruując system, zacząć warto od rozmieszczenia czujników, które pozwolą wykryć wybuch ognia. Mogą to być czujniki optyczne lub sensory zaprogramowane na wyczuwanie dymu. W systemach przeciwpożarowych wykorzystuje się także czujniki temperatury. Powinny one być sprzęgnięte z instalacją alarmową. Po wykryciu pożaru system włącza alarm, który informuje odpowiednie służby ratownicze, a także pozwala na szybką i skuteczną ewakuację pracowników lub mieszkańców. Systemy tego typu wykorzystuje się w fabrykach, magazynach, centrach handlowych i obiektach rozrywkowych.

Systemy przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo

Kluczowym aspektem dla każdego administratora obiektu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W razie pożaru konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacyjnych. Dobrze zaprojektowane systemy przeciwpożarowe dostępne na firestop.pl pozwalają na usunięcie z pomieszczenia dymu oraz wskazanie dróg ewakuacyjnych. Podczas planowania dróg ucieczki z płonącego budynku należy uwzględnić między innymi oświetlenie awaryjne, które będzie widoczne z daleka. Istotne jest zapewnienie właściwych systemów, które będą działały sprawnie nawet w trudnych warunkach, takich jak wysokie zadymienie, brak energii elektrycznej czy wysoka temperatura. Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny działać w ramach przemyślanego i dobrze zaprojektowanego systemu. Pozwala to na skuteczne wykonywanie odpowiednich działań, które mają na celu ochronę osób, które znajdują się w budynku. Elementy instalacji także muszą być odpowiednio zabezpieczone na wypadek pojawienia się ognia.

Wysoki poziom ochrony przed ogniem i dymem

Odpowiednią ochronę przed szkodliwymi czynnikami występującymi podczas pożaru może zapewnić tylko dobry system przeciwpożarowy. Powinien on zawierać systemy zamknięć ogniowych, które w razie potrzeby zadziałają automatycznie i odetną ogień od osób, którym zagraża. Ruchome elementy systemów przeciwpożarowych wymagają odpowiednio skonstruowanych i zabezpieczonych siłowników. Przeprowadzenie skutecznej ewakuacji będzie możliwe tylko wtedy, gdy system będzie posiadał odpowiednie urządzenia służące do oddymiania. Może się ono odbywać metodą grawitacyjną lub mechaniczną. Należy dokładnie zaprojektować system, który uwzględni zachowanie dymu w konkretnych warunkach. Pozwoli to zabezpieczyć cały personel fabryki lub wszystkich klientów centrum handlowego przed zatruciem. Systemy dobrze sprawdzają się też w domach mieszkalnych, w których znajdują się urządzenia grzewcze emitujące szkodliwe spaliny. Warto dbać o bezpieczeństwo.